Jdi na obsah Jdi na menu
 


Období 2007 - 2013 (2015)

24. 10. 2015

czechinvest.png

 

mpo.png

 

 

 

 

Dotační období let 2007 - 2013 můžeme považovat za první ucelené období, kdy se naše průmyslové odvětví, státní správa, samostatné územní celky, neziskové organizace, ale i mnohé další subjekty mohly plně zapojit do možnosti čerpání dotačních prostředků z EU.

Je potřeba zdůraznit, že Česká republika v tomto období měla nejen možnost čerpat tyto prostředky, ale (a to není všeobecně známá informace) měla i povinnost odvádět do těchto finančních fondů EU určených právě pro rozdělování pro méně rozvinuté regiony i část svého HDP. Faktem je, že čerpání prostředků bylo ve výši cca 3 násobku odváděné částky, ale tento fakt vyplývá ze skutečnosti, že většina regionů  (tzv. NUTS) v ČR a jejich koeficient byla pod průměrem EU. Tento stav se mění podle vyhodnocování komise EU (podle přesně stanovených ukazatelů) a tak pro další období (2014 - 2020) budou parametry čerpání opět upraveny a možnost čerpání pro ČR se pravděpodobně sníží (za předpokladu růstu ratingu ČR a jednotlivých regionů - NUTS).

Ale teď již nazpět, k mé činnosti v oblasti poradenství, přípravy projektů a vzdělávacím aktivitám. Jak jsem již uvedl v anotaci pro roky 2003 - 2006, zaměřil jsem se na spolupráci především s podniky, které mají svůj obor podnikání především v oblasti potravinářství, rozšířil jsem svou nabídku i pro podniky z průmyslové oblasti a z oblasti služeb. Dlouhodobě jsem působil nejen v oblasti přípravy projektů, ale po proškolení v odborných kurzech jsem začal svým zákazníkům nabízet i pomoc v oblasti vzdělávání (odborné znalosti z oblasti potravinářství, managementu, obchodních dovednostech). K tomu uvádím bližší informace a reference níže.

2007 - 2012                                                                                                      zpracování a vedení projektů v rámci OP LZZ

- v uvedených letech jsem zpracoval několik projektů, schválených MPSV k realizaci, které byly zaměřeny na rozvoj systému celoživotního vzdělávání zaměstnanců. Jednalo se nejen o firmy z oblasti potravinářského průmyslu, ale i z oblasti energetiky  (ANTONI CZ, Polanských, LUMEN). Na dvou z nich jsem se podílel zároveň jako člen realizačního týmu a jejich vedení a administrace (včetně realizace výběrového řízení, administrace realizovaných školení, příprava výstupních materiál, atd.) proběhla bez zásadních nedostatků. Jen pro dokreslení.. náklady a následně příjmy obou projektů se pohybovaly v řádu přes 2 mil.Kč (u každého projektu) a drobné nedostatky, které kontrolní komise objevila byly vyčísleny v řádu jednotek tisíc korun (kdo se v oblasti čerpání dotací pohybuje, ví, jak tato čísla ohodnotit ​)

2007 - 2012                                                                           zpracování projektů v rámci rr Jihozápad a rr Střední Čechy

- v rámci uvedených projektů podávaných v programu ROP (regionálních operačních programů) se jednalo o pokus získat dotaci pro výstavbu místních komunikací v obci Smetana Lhota a dotaci na výstavbu dětského hřiště v Příbrami. Je potřeba si přiznat, že uvedené žádosti byly neúspěšné a projekty nebyly schváleny. I přes tuto skutečnost jsem přesvědčen, že měly svou myšlenku a zdůvodnění - o důvodech neúspěchu nechci spekulovat (o situacích na regionálních radách se už na stránkách tisku napsalo mnohé a mnoho projektů, které byly schváleny rr nebylo následně z rozhodnutí kontrolních komisí z řad EU povolenot k proplacení a platilo se z národních fondů).

2013                                                                                                                                 dotační projekty Jihočeského kraje

- zde se jednalo o dva projekty na pořízení podnikatelského vybavení drobných živnostníků. Shodou okolností šlo o 2 vodoinstalatérské firmy, které dostali 50% dotaci na kompletní nové vybavení pro své podnikání

2012 - 2013 (2015)     projekty na vzdělávání realizované prostřednictvím projektů Vzdělávejte se pro růst a "POVEZ"

- jednalo se o projekty, které byly realizovány přes schvalování ÚP ČR, zařazené do OP LZZ. Uvedené projekty se realizovaly v období let 2012 - 2015 (i přesto, že dotační období končilo v roce 2013 - jednalo se dočerpání prostředků povolené komisí EU). V rámci spolupráce se svými zákazníky jsem nabízel poradenskou činnost v oblasti možnosti zapojení se a administrací projektů v uvedených programech. Jednalo se o metodické vedení při administraci projektů, pomoc při eliminaci možných nedostatků při realizaci školení. Uvedenou činnost jsem realizoval pro mnoho zákazníků a v naprosté většině případů se jednalo o platnou a úspěšnou pomoc, která zákazníkovi umožnila efektivně vést uvedená vzdělávání a plně umožnila čerpat refundace nákladů za vynaložené prostředky na uvedená školení. Mezi zákazníky, kteří využily mých poradenských služeb se zařadily např. tyto společnosti a firmy: AG elektromotory, Opravny Telč, South Bohemia Star, HEAT ME, PETA Bohemia, Česal elektro, ŠUPTRANS, FORTEK, GRENA, AUTOPLAST, PEKASS, PROFIMIX, ALIMPEK, SELI, ANTONI CZ, Polanských a mnoho dalších 

2013 - 2015                                                                                                                           technologické vybavení provozů

- v rámci dotací poskytovaných z MPO (Czech Investu) jsme se zákazníky úspěšně připravily projekty na vybavení pekárny (POLANSKÝCH) novou pecí a rekuperační jednotkou a nákup vysekávacího kartonážního stroje (South Bohemia Star). Oba projekty měly uznatelné náklady ve výši cca 5 mil.Kč (každý) s přiznanou dotací ve výši 40%

2012 - 2015                     vzdělávání v oblasti odborných znalostí potravinářských procesů, managementu a obchodu

Některé z realizovaných projektů:

ANTONI CZ

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti hygieny masozpracujícího provozu a dodržování komplexních pravidel systému kritických bodů – HACCP (rozsah 32 hodin)

Školení manažerských dovedností managementu společnosti ANTONI CZ s.r.o. (rozsah 40 hodin)

Vzdělávání zaměstnanců v masozpracujícím průmyslu a uzenářské výroby v oblasti praktických dovedností užití technologických postupů a práce s technologií (rozsah 32 hodin)

PEKAŘSTVÍ NODES

Školení znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti PEKAŘSTVÍ NODES spol. s r.o. v oblasti „systému kritických bodů v potravinářském průmyslu“ – systému HACCP (rozsah 32 hodin)

Kalkulace nutričních hodnot výrobků – tvorba a užití vzorce u vyráběných produktů , označování výrobků podle nařízení 1169/2011/EU (rozsah 32 hodin)

Znalost produktů“ – školení obchodních a prodejních  dovednosti zaměstnanců společnosti PEKAŘSTVÍ NODES spol, s r.o. (rozsah 32 hodin)

Vzdělávání zaměstnanců pekařské výroby v oblasti praktických dovedností užití technologických postupů a práce s technologií při výrobě pečiva (rozsah 32 hodin)

POLANSKÝCH

Školení manažerských dovedností zaměstnanců managementu výroby pekařských a cukrářských výrobků (rozsah 32 hodin)

Školení praktických dovedností zaměstnanců pekárny a cukrárny v oblasti technologických postupů při výrobě pekařských a cukrářských výrobků. (rozsah 32 hodin)

PETA BOHEMIA

Obchodní a prodejní dovednosti zaměstnanců prodejen společnosti PETA Bohemia spol. s r.o. (rozsah 24 hodin)

ČESAL - ELEKTRO

Školení zaměstnanců k prohloubení znalostí a  dovedností v oblasti managementu a hospodaření podniku  (rozsah 32 hodin)                                 

Výroba rozvaděčů a jejich konstrukce s důrazem na zvýšení produktivity práce a dodržování bezpečnosti práce při výrobě. (rozsah 40 hodin)

Znalost produktů a služeb – školení obchodních a prodejních  dovednosti zaměstnanců společnosti Česal elektro s.r.o. (rozsah 32 hodin)

ALIMPEK

Školení manažerských dovedností managementu společnosti ALIMPEK, spol. s r.o. (rozsah 32 hodin)

ŠUPTRANS

Školení manažerských dovednosti současných zaměstnanců pro potřeby dalšího rozvoje společnosti. (rozsah 32 hodin) 

PEKÁRNA TREND

Školení manažerských dovedností managementu společnosti Karlovarská pekárna TREND s.r.o. (rozsah 32 hodin)

Znalost produktů“ – školení obchodních a prodejních  dovednosti zaměstnanců společnosti Karlovarská pekárna TREND s.r.o. (rozsah 32 hodin)

 

V letech 2012 - 2015 jsem zpracoval i další projekty na oblast vzdělávání (školení Helios, Receptor, nové technologie, ...), které byly realizovány jinými lektory (viz reference)

RB

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

Fotoalbum


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< únor / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 7898
Měsíc: 120
Den: 4